PHẬT PHÁP VIỆT NAM - PHẬT PHÁP VIỆT NAM

                                                       WEBSITE  PHẬT  GIÁO  THAM  KHẢO                                                     

ADiĐàPhật 1 DượcSư NiệmPhật VNBC Vietbuddhism
ThườngChiếu PhậtViệt QuangChiếu Lotusmedia Buddhahome
ThườngChiếu 2 PhápVân BáoGiácNgộ ChùaPhổQuang HoaVôƯu
ThưViệnHoaSen ChùaHoằngPháp SáchNóiPhậtGiáo ChùaViệtNam DiệuPhápÂm
TuViệnQuảngĐức ChuyểnPhápLuân TủSáchPhậtHọc LàngMaiPhápQuốc PhápÂm(Video)
ChùaVĩnhNghiêm PhậtGiáoViệtNam PhậtGiáoĐạiChúng ĐạoPhậtNgàyNay PhậtÂm(Video)
ThiềnTôngViệtNam ChùaNamḤa(Japan) PhápÂmThườngChuyển ĐạiTạngKinhVN PhápHộiNiệmPhật

                             

 

TRANG NHÀ QUẢNG ĐỨC
  http://www.quangduc.com

                            

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM
 http://www.thuong-chieu.org
 http://www.thuongchieu.net

                            

   
THIỀN TÔNG VIỆT NAM
http://www.thientongvietnam.net
 

                           

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM
http://www.truclamvietzen.net
 

                         

 

CHÙA VIỆT NAM
http://www.chuavietnam.com

                        

  THƯ VIỆN HOA SEN
http://www.thuvienhoasen.org
 

                        

 

ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
http://www.buddhismtoday.com
http://www.daophatngaynay.com

                         

  LOTUS MEDIA
http://www.lotusmedia.net
 

                        

  BUDDHA.NET
http://www.buddhanet.net

                       

 

 

VIETBUDDHISM
http://www.vanphatdanh.com

 

                      

 

 

BUDDHA SASANA
http://www.budsas.org

http://zencomp.com/greatwisdom 

http://buddhanet.net/budsas

 

                                                    

    TRANG NHÀ TIẾNG VIỆT :

 A Di Đà Phật

 Chùa Hoằng Pháp  
 Chùa Nam Ḥa (Japan)

 Chùa Pháp Vân  
 Chùa Phổ Quang
 Chùa Vĩnh Nghiêm (VN)
 Diệu Pháp
 Diệu Pháp Âm

 Đại Tạng Kinh Việt Nam  
 Đại Tùng Lâm Vạn Phật Đảnh

 Đạo Phật Ngày Nay

 Hoa Vô Ưu

 Làng Mai - Plum Village

 Liên Hoa Tạng
 Linh Sơn Pháp Quốc

 Lotus Media

TRANG NHÀ TIẾNG VIỆT :

 

 

 Niệm Phật (Di Đà Nguyện Hải)

 Pháp Âm Thường Chuyển

 Pháp Hội Niệm Phật

 Pháp Luân
 Phật Giáo Việt Nam
 Phật Giáo Đại Chúng

 Pháp Âm Giải Thoát

 Quan Âm Các

 Quan Thế Âm Thiền Viện 

 Thiền Viện Quang Chiếu

 Thiền Viện Minh Đức

 Thư Viện Hoa Sen

 Thiền Tông Việt Nam  

 Tu Viện Quảng Đức

 Tủ Sách Phật Học

 Vô Lượng Thọ Phật

 

Webmaster : Đạo Hữu Thiện Trí
Facebook : www.facebook.com/trongbrvt
Youtube : www.youtube.com/user/trongvt
Website : www.phatphap.orgfree.com

  

 

 

 

 

 

 

  

GIỜ  VIỆT  NAM  &  THẾ  GIỚI  [  WORLD  CLOCK  ]

 

LONDON

PARIS

SAIGON

TOKYO

SAN FRANCISCO

 

GIỜ  VIỆT  NAM  &  THẾ  GIỚI  [  WORLD  CLOCK  ]

 

HƯỚNG DẪN => MUỐN BIẾT GIỜ Ở NƠI NÀO TH̀ ĐƯA TRỎ CHUỘT VÀO NƠI ĐÓ !

Free Web Hosting